ES PROJEKTI
Mēs kopš 2011.gada piedalāmies vairāku ES projektu realizācijā

ES projekti


SIA “LAGRON” ir noslēgusi 2015.gada 16.septembra līgumu Nr.L-ĀTA-15-3279 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „SIA „LAGRON” eksporta veicināšanas mārketinga aktivitātes 2015.gadā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta ietvaros SIA “LAGRON” ir paredzējis piedalīties 11 individuālās vizītēs Baltkrievijā, Itālijā, Vācijā, Lielbritānijā un Polijā.


Projektu finansiāli atbalsta klimata pārmaiņu finanšu instruments

2014.g.30. jūnijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un SIA “LAGRON” tika parakstīts līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēta projekta Nr. KPFI-15.3/51 īstenošanu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “LAGRON” piederošā ēkā Dunduru ielā 3, Daugavpilī”. Projekts ir pabeigts 2015.gadā.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs vismaz 0,42 kg CO2/euro. Projekta kopējās izmaksas 378 000,73 EUR. KPFI finansē 54,82 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 151 000,64 EUR. SIA “LAGRON” līdzfinansējums 45,18 % no attiecināmajām izmaksām,t.i. 124 444,45 EUR, un 102 555,64 EUR ir neattiecināmās izmaksas.


Projektu finansiāli atbalsta klimata pārmaiņu finanšu instruments

2014.g.30. jūnijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, SIA „Vides investīciju fonds” un SIA “LAGRON” tika parakstīts līgums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēta projekta Nr. KPFI-15.3/50 īstenošanu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “LAGRON” piederošā ēkā Dunduru ielā 5, Daugavpilī”. Projekts ir pabeigts 2015.gadā.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs vismaz 0,42 kg CO2/euro. Projekta kopējās izmaksas 566 167,40 EUR. KPFI finansē 55 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 234 760,00 EUR. SIA “LAGRON” līdzfinansējums 45 % no attiecināmajām izmaksām,t.i. 192 076,60 EUR, un 139 330,80 EUR ir neattiecināmās izmaksas.


SIA “LAGRON” ir noslēgusi 10.07.2014. līgumu Nr.L-ĀTA-14-2242 ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta “SIA “LAGRON” dalība starptautiskajā izstādē “Mosbuild-2014″” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.