BŪVNIECĪBA
Mūsu paveiktie darbi stāsta par mums visvairāk...

Būvniecība

Mūsu darbības pamatā ir funkcionalitāte, pārdomāta un droša tehnoloģija, energoefektivitāte, inovatīva pieeja jebkura uzdevuma risināšanā un dabai draudzīga attieksme it visā ko darām.

Mēs specializējamies:

• Vispārējo celtniecības darbu veikšanā un vadīšanā;

• Rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšanā un vadīšanā;

• Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu veikšanā un vadīšanā;

• Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu veikšanā un vadīšanā.

Uzņēmuma darbība būvobjektos balstīta uz mūsu darbinieku godprātīgu attieksmi pret veicamajiem pienākumiem, darbu plānošanu, sadarbību ar pasūtītāju un piegādātāju, kā rezultātā tiek nodrošināta būvnormatīviem atbilstošu veikto darbu kvalitāte un ilglaicīgs rezultāts.